Bachelor of Science in Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Gezondheid is belangrijk voor mensen en daarom staat de gezondheidszorg erg in de belangstelling. Bijna elke dag lees je wel een bericht in de krant of praten mensen in je omgeving over nieuwe medische technieken of medicijnen om ziekten te behandelen. Maar ook hebben ze het over de wachtlijst voor een operatie, over rechten die je als patiënt hebt of over de premie voor de zorgverzekering.

De gezondheidszorg is een grote sector en steeds meer mensen doen een beroep op de zorg: dat betekent meer patiënten, meer werknemers, hogere kosten en grotere organisaties. Naast de hulpverlenende instellingen zoals ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, zijn er verschillende andere spelers in het veld van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld de overheid, zorgverzekeraars, adviesorganisaties en de farmaceutische industrie.

De gezondheidszorg is een dynamische wereld met ingewikkelde vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over meer marktwerking in de gezondheidszorg, over het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners en over de aanpak van personeelsproblemen in de zorg. De aanpak van zulke complexe vraagstukken vraagt om creatieve mensen met een academisch denk- en werkniveau, die van vele markten thuis zijn.

Bij de opleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) leer je vanuit verschillende invalshoeken naar de gezondheidszorg kijken. Daar is in het veld veel behoefte aan. De meeste van onze afgestudeerden vinden dan ook zonder veel moeite een baan in de gezondheidszorg als manager, beleidsadviseur of onderzoeker. De sector is de grootste werkgever in Nederland. Volgens veel afgestudeerden en werkgevers sluit de opleiding goed aan op de praktijk.

Als de gezondheidszorg je aanspreekt en als een actieve en veelzijdige opleiding je aantrekt, dan biedt Gezondheidswetenschappen, BMG je alle kansen!

BMG in Rotterdam

De vraagstukken voor een gezondheidswetenschapper zijn talrijk en uiteenlopend. Sommige vind je dagelijks in de krant. Denk bijvoorbeeld aan een voorgenomen fusie van twee zorginstellingen, of aan de stijgende kosten van verzekeringspremies. Op microniveau spelen kwesties als de omgang met patiënten of de concurrentie met andere zorginstellingen in de regio.

Op maatschappelijk niveau analyseer je bijvoorbeeld de vraag hoe we de zorg betaalbaar houden. Je bestudeert de effecten van marktwerking in de gezondheidszorg. Het elektronisch patiëntendossier komt aan bod, en de gevolgen ervan voor de privacy van patiënten. Je kijkt naar de manier waarop de gezondheidszorg omgaat met toenemende vergrijzing. Het aantal mogelijke vraagstukken is eindeloos.

Dit zijn onderwerpen waar je je als gezondheidswetenschapper mee bezig gaat houden.

Bedrijfskunde voor de zorg

Als je in Rotterdam Gezondheidswetenschappen, BMG studeert, bestudeer je de organisatie achter de gezondheidszorg en de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Je leert problemen die te maken hebben met beleid en management in de gezondheidszorg, te analyseren en op te lossen. Eigenlijk zou je Gezondheidswetenschappen, BMG in Rotterdam ook kunnen omschrijven als ‘Bedrijfskunde voor de zorg’. Het analyseren en oplossen van problemen leer je grotendeels via Probleemgestuurd Onderwijs.

Uniek in Nederland

Gezondheidswetenschappen, BMG is een multidisciplinaire opleiding. Je leert problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijken: economisch, juridisch, sociaal-medisch en organisatiekundig. Door de brede oriëntatie op beleid en management in de gezondheidszorg is de opleiding zoals die in Rotterdam wordt gegeven uniek in Nederland.