Minoren iBMG

Kies voor een minor van het iBMG en verdiep je in de wereld van beleid en management in de gezondheidszorg.

Bekijk hier alle informatie en video's van de volgende iBMG minoren:


 

Health Care Management: In search of Excellent Care
Across the globe health service organisations are coping with tight budgets, increasing volumes, and high expectations. The responses and performances of health service organisations vary. Some become extinct, some survive, some perform well, some are excellent. In this minor we study what drives performance of health service organisations.


 

Public Health: De Gezonde Grote Stad
Migratie en verstedelijking zorgen voor een toename van gezondheidsproblemen in grote steden, ook in Rotterdam. Deze actuele en praktijkgerichte minor geeft inzicht in de oplossing van de problemen met public health.

Verder verleent het iBMG zijn medewerking aan de volgende minoren:


 

Recht & Gezondheidszorg
Recht & Gezondheidszorg staat allereerst uitgebreid stil bij de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde.

Op de website van de EUR, www.eur.nl/minor vind je meer informatie over het aanmelden voor een minor aan de EUR. De EUR werkt met een lotingssysteem. Er is dus geen garantie dat je bij de minor van je (eerste) voorkeur wordt geplaatst.

De minoren staan ook open voor studenten van andere universiteiten, mits er genoeg plaats is. Als je niet aan de EUR, Universiteit Leiden, of Technische Universiteit Delft studeert, moet je toestemming hebben van je eigen examencommissie om bij BMG minoren te volgen. Meer informatie over aanmelding van externe studenten vind je hier. Inhoudelijke vragen over de minoren kun je stellen aan de coördinatoren.

FAQ

  • Mag ik ook een minor doen met meer ECTS?

Ja, maar alleen met toestemming van de examencommissie (en programmadirecteur). Let op! Je krijgt niet altijd toestemming om een verplicht vak te vervangen voor een keuzevak.

  • Mag ik ook een minor doen in het buitenland?

Ja, maar alleen op eigen kosten en met toestemming van de examencommissie (en programmadirecteur). Let op! Je krijgt niet altijd toestemming om een verplicht vak te vervangen voor een keuzevak. Het alternatief is een exchange.

  • Wat als ik een onvoldoende haal?

EUR-Minoren hebben ook een hertentamen, in de zomer. Voor andere universiteiten moet je het zelf nagaan.