Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is het toonaangevend instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Het iBMG is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het belang van verbreding economische wetenschap met inzichten uit andere disciplines

Maandag, 12 juni 2017

Op vrijdag 30 juni 2017 aanvaardt prof.dr. Job van Exel in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Economics and Values vanwege de Vereniging Trustfonds aan Erasmus School of Economics. De titel van zijn inaugurele rede is “Waarde(n)volle economie: Over geluk, welvaart en morele dilemma’s”. Van Exel, die tevens verbonden is aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), werd in maart 2016 aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar aan de economische faculteit.

Redelijke vergoeding dure taaislijmziektepil is denkbaar

Maandag, 12 juni 2017

Het niet vergoeden van Orkambi voor patiënten met taaislijmziekte heeft veel stof in de media doen opwaaien.  Prof.dr. Carin Uyl, hoogleraar evaluatie van zorg aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet de meerwaarde van Orkambi voor patiënten. Dit middel verdient een plaats in het basispakket, aldus prof. Uyl.

Een 'pay for performance'-afspraak, oftewel de uitkomst van een behandeling meenemen in het al dan niet vergoeden van een middel, is met een gevalideerde test goed mogelijk. Als de patiënt baat heeft bij de behandeling, dan betaalt de zorgverzekeraar. Als de behandeling niet aanslaat zijn de kosten voor de fabrikant.