Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is het toonaangevend instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Het iBMG is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nationaal Programma Ouderenzorg waardevol

Donderdag, 8 juni 2017

Voor verbetering van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen is in de
periode 2008-2016 het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door ZonMw uitgevoerd. Onderzoekers van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en het NIVEL hebben de activiteiten van het NPO geëvalueerd en concluderen dat het programma waardevol is voor de praktijk.

Nieuw beleid calamiteitenonderzoek waardevol, maar niet verplichten

Dinsdag, 30 mei 2017

Sinds najaar 2015 moet bij calamiteiten met overlijden in de ouderen- en gehandicaptenzorg de onderzoekscommissie worden geleid door een externe voorzitter. Ook moet de inspectie vooraf de nabestaanden benaderen over het onderzoek. Het instituut Beleid en Management (iBMG) evalueerde deze beleidswijziging en concludeert dat de kwaliteit van de onderzoeken is verbeterd, maar adviseert het nieuwe beleid niet standaard verplicht te stellen bij calamiteitenonderzoek. ‘Dat doet onvoldoende recht aan de verschillende situaties bij calamiteiten.’