Onderzoeksrapporten 2017

Risicoverevening 2016: uitkomsten op subgroepen uit de gezondheidsmonitor 2012

Auteur: Richard van Kleef, Frank Eijkenaar, René van Vliet.

2017.01

Beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder de restrictie van een macrobudget
Auteur: Stéphanie van der Geest, Joris Rijken, Erik Schut, Marco Varkevisser.
2017.02

Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg
Auteur: R. Wehrens, L. Oldenhof, L. Verweij, A. Francke, R. Bal
2017.03

Calamiteitentoezicht in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg
Een evaluatie van een beleidswijziging in de care-sector per 1 oktober 2015

Auteur: David de Kam MSc, dr. Kor Grit, prof.dr. Roland Bal

2017.04

Papers 2017

Price effects of a hospital merger: heterogeneity across health insurers, hospital products and hospital locations

Auteur: Anne-Fleur Roos, Ramsis R.Croes, Victoria Shestalova, Marco Varkevisser, Frederik Schut

2017.01