Huisstijl / Logo

De huisstijl van het iBMG is gebaseerd op het huisstijlstramien van de EUR.

Voor medewerkers is op intranet een uitgebreide huisstijltoolbox beschikbaar.

Logo van het iBMG

Het logo van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is auteursrechtelijk beschermd en wordt alleen gebruikt in officiële uitingen van het iBMG.

Het officiële logo van het iBMG bestaat uit drie elementen:

  • de handtekening van Erasmus;
  • de ondertitel ‘ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM’ in kapitalen van het lettertype Frutiger direct onder de handtekening;
  • de naam ‘INSTITUUT BELEID & MANAGEMENT GEZONDHEIDSZORG’ in kapitalen van het lettertype Frutiger, verdeeld over twee regels en met rechtsonder een paars merkteken in de vorm van een gespiegelde L.

Het logo van het iBMG mag alleen met nadrukkelijke toestemming van de afdeling Marketing & Communicatie van het iBMG worden gebruikt. Het is niet toegestaan om het logo te vervormen of aan te passen en als zodanig te gebruiken. Medewerkers van het iBMG kunnen het officiële logo downloaden via de huisstijltoolbox op intranet.

Klik hier om het officiële logo van het iBMG te downloaden (alleen voor medewerkers).

Studentenlogo van het iBMG

Speciaal voor studenten van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is een bijzondere variant van het officiële logo van het iBMG ontworpen. Dit studentenlogo is volledig gelijk aan het officiële logo van het iBMG, maar bevat tevens de toevoeging ‘STUDENT’ in kapitalen van het lettertype Frutiger door de handtekening van Erasmus heen.

Gebruik van dit logo is alleen toegestaan aan studenten van het iBMG met een geldige inschrijving voor het huidige collegejaar. Studenten kunnen het logo downloaden via SIN-Online.

N.B. Het iBMG aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor de inhoud van publicaties waarin het studentenlogo is geplaatst. Ook aanvaardt het iBMG geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die het gevolg is van de inhoud van publicaties waarin het studentenlogo van het iBMG is geplaatst.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het officiële logo of het studentenlogo van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van het iBMG via communicatie@remove-this.bmg.eur.nl.