Organisatiestructuur

Management

Het management wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur (DB) en het Managementteam (MT). De verantwoordelijkheid voor het iBMG ligt bij de prodecaan. Hij laat zich bijstaan door de andere leden van het DB en de sectieleiders in het MT.

Het Dagelijks Bestuur iBMG bestaat uit:

  • Prodecaan: prof.dr. W.B.F. (Werner) Brouwer
  • Directeur onderwijs: dr. M. (Marco) Varkevisser
  • Directeur onderzoek: dr. A. (Antoinette) de Bont

Organogram

De secties

Kenmerkend voor het iBMG is de multidisciplinaire opzet. Wetenschappers van verschillende disciplines (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken samen op het domein gezondheidszorg. De wetenschappelijke staf is ingedeeld in zes secties onder leiding van een hoogleraar/sectieleider:

De sectieleider is verantwoordelijk voor het beleid binnen de sectie en onderhoudt een intensieve relatie met het DB iBMG. Maandelijks is er een vergadering van het MT met de sectieleiders waarin belangrijke zaken worden besproken op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering die alle secties aangaan.

Werkmaatschappijen

Het iBMG participeert in drie BV's: iMTA BV, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en Academie MS BV. Alle drie de BV's vallen onder de EUR holding. Hieronder per BV een korte beschrijving:

Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)

Het onderzoek dat betrekking heeft op de medical technology assessment is grotendeels ondergebracht in het institute for Medical Technology Assessment (iMTA). Deze route is gekozen om ten aanzien van externe opdrachtgevers slagvaardiger te kunnen optreden. De meeste medewerkers die voor het iMTA werken zijn aangesteld bij het iBMG en worden 'uitgeleend' aan het iMTA. Rond de 30 medewerkers maken deel uit van het iMTA.

Het iMTA wordt geleid door prof.dr. Carin Uyl-de Groot (directeur). Voor meer informatie: zie de website van het iMTA.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Bijdragen aan de kwaliteit van het management en het bestuur in de gezondheidszorg, dat is de doelstelling van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hiertoe goed gefundeerde en actuele post-academische opleidingsprogramma's voor leiders in de gezondheidszorg. Managers en bestuurders vinden er een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Een vrije zone om te denken over de toekomst van de gezondheidszorg en ontwikkelingen in management. En een plek om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en te werken aan een effectieve en authentieke werkstijl. De opleidingen worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wordt geleid door prof.dr. Pauline Meurs (directeur). Voor meer informatie: zie de website van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Academie voor Medisch Specialisten (Academie MS)

Op 15 september 2008 hebben de Orde van Medisch Specialisten, VvAA en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) gezamenlijk de Academie voor Medisch Specialisten opgericht. De Academie voor Medisch Specialisten biedt disciplineoverstijgende cursussen voor medisch specialisten, overige leden van medische staven en aio's. Zowel via open inschrijving als op verzoek van bijvoorbeeld ziekenhuizen, GGZ-instellingen, maatschappen of wetenschappelijke verenigingen.

De Academie MS wordt geleid door drs. Pieter Wijnsma en drs. Josephine Colijn.

EUR en Erasmus MC

Het iBMG heeft een bijzondere bestuurlijke positie. Het iBMG is onderdeel van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is een sterke verbondenheid met Erasmus MC. iBMG werkt ook samen met diverse faculteiten van de Erasmus Universiteit. Prodecaan Werner Brouwer neemt ook deel aan het overleg tussen het College van Bestuur en de decanen van de EUR.

Het iBMG is gehuisvest op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het J-gebouw. Binnen de gemeenschap van de EUR functioneert het iBMG als ware het een faculteit.

Jong BMG (jBMG)

jBMG bestaat uit alle junioronderzoekers (promovendi) van de verschillende secties binnen het iBMG. Het doel van jBMG is om de relaties tussen junioren binnen het iBMG te verbeteren door het organiseren van activiteiten zoals maandelijkse lunches en korte cursussen naar gelang de behoefte van de junioren. Daarnaast dient jBMG als klankbordgroep waarbinnen junioren punten kunnen aankaarten. Deze punten worden door het bestuur van jBMG besproken met het MT. Junioren kunnen met eventuele problemen/klachten ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Een extra taak van jBMG is het begeleiden van nieuwe junioren. Zodra een junior in dienst komt, neemt een bestuurslid van jBMG contact op met hem/haar om jBMG te introduceren en meer te vertellen over het reilen en zeilen binnen het iBMG.