Stage- en afstudeermogelijkheden

Wat kunnen studenten BMG voor uw instelling betekenen?

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam leidt studenten op voor beleids-, management-, advies- en
onderzoeksfuncties in de gezondheidszorg. De studenten beschikken over kennis over de
zorgsector en zijn in staat om vraagstukken in deze sector vanuit economische,
organisatiekundige, juridische, beleidsmatige en sociaal-medische invalshoeken te
benaderen. 

Vanuit instellingen krijgt het iBMG regelmatig de vraag of het mogelijk is om studenten in
te zetten voor een onderzoek in een instelling of om studenten te laten meehelpen bij
werkzaamheden. Omgekeerd is het iBMG regelmatig op zoek naar instellingen waar
studenten stage kunnen lopen of onderzoekswerkzaamheden kunnen verrichten. Tijdens
de opleiding zijn er verschillende momenten waarop studenten op zoek zijn naar stages en
onderzoeksopdrachten (zie onderstaande tabel). Bovendien biedt de master
Zorgmanagement een duaal traject aan om studenten reeds tijdens hun studietijd
relevante werkervaring binnen de gezondheidszorg te laten opdoen.

Type activiteit

Onderwijsonderdeel

Studenten

Stage
 

'Blik op de Zorg' 

eerstejaars bachelor studenten

'Werken in de Zorg'

derdejaars bachelor studenten

Afstudeerscripties

 

Scriptie master Zorgmanagement

masterstudenten

Scriptie master Health Economics, Policy & Law

masterstudenten

Stage

Duale traject master Zorgmanagement

masterstudenten

Meer informatie

Als u interesse heeft in het aanbieden van een stageplaats of het begeleiden van een student tijdens het afstudeerproject, dan nodigen wij u van harte uit om contact met het iBMG op te nemen. U kunt dit doen via de contactgegevens van de stagecoördinatoren die vermeld staan bij de diverse stages zoals hierboven in het overzicht genoemd.

Mocht u gebruik willen maken van onze vacatureservice (tegen betaling), vindt u hier meer informatie.